Veelgestelde vragen

Onderstaand vind je een lijst met veelgestelde vragen over het project Bloecwere.

Algemeen

Bloecwere en Bloecwere SûD liggen in het plangebied Bangert en Oosterpolder. Bangert en Oosterpolder is een nieuwbouwwijk in de gemeente Hoorn met veel waterpartijen en groen. De wijk is geschikt voor elke doelgroep en de voorzieningen nemen ook in een snel tempo toe. Het gebied is goed bereikbaar en in de buurt zijn 2 NS-stations en verschillende bushaltes gevestigd.

Het plan Bloecwere bestaat uit twee fasen. Fase 1 bestaat uit 31 grondgebonden woningen. De tweede fase zal bestaan uit totaal 12 beneden-bovenwoningen.

Het aanbod van de eerste fase is zeer divers. In dit plan worden rijwoningen, twee-onder-één-kapwoningen(met verschillende plattegronden en oppervlaktes) en een vrijstaande woning aangeboden. In de tweede fase worden er 6 beneden- en 6 bovenwoningen aangeboden.

Financiering

In Bloecwere zijn geen huurwoningen voorzien.

Aanmelden als geïnteresseerde in Bloecwere kan digitaal via de website. Dit doe je door je gegevens achter te laten in de aanmeldt omgeving. Zodra de verkoop daadwerkelijk start, ontvang je als geïnteresseerde hierover een nieuwsbrief. Let op! Dit is nog geen inschrijving voor de start verkoop.

Je kunt een hypotheekgesprek aanvragen bij een hypotheekverstrekker. In dit gesprek krijg je een goed beeld of je de woning kunt betalen en wat de mogelijkheden zijn.

Wanneer de bouw van de woning definitief doorgaat, word je door de notaris uitgenodigd om de leveringsakte en hypotheekakte te passeren. Het is verstandig om de hypotheek rond te hebben, zodra je in de gelegenheid wordt gesteld de akte te passeren.

Er zit een ontbindende voorwaarde in de koop- en aannemingsovereenkomst voor het verkrijgen van een hypotheek. Krijg je de hypotheek niet rond, dan kun je de (binnen 2 maanden na de aankoop) de overeenkomst ontbinden. Dit moet dan wel gebeuren op basis van een afwijzing van tenminste 2 geldverstrekkers.

Zodra je naar de notaris gaat voor het passeren van de leveringsakte en de bouw is nog niet begonnen, betaal je de koopsom van de grond. De aanneemsom betaal je vervolgens in termijnen vanaf het moment dat de bouw start. De notaris verzorgt bij het passeren van de leveringsakte de betaling van alle tot op dat moment verschuldigde termijnen en eventuele rente. Na de start van de bouw en zodra een bepaald punt in de bouw is bereikt, ontvang je van de aannemer een factuur, die je vervolgens binnen 2 weken dient te betalen. Je kunt voor betaling zorgen door de factuur uit eigen middelen te betalen of deze door te sturen aan jouw hypotheekverstrekker. Als het passeren van de leveringsakte bij de notaris heeft plaatsgevonden, zal de hypotheekverstrekker zorgdragen voor betaling.

Dit is de rente berekend vanaf datum overeenkomen of zoveel later als vastgelegd in de koop- en aannemingsovereenkomst tot aan de datum van het passeren van de leveringsakte. Het percentage van deze rente is in de overeenkomsten vastgesteld. Deze rente wordt transportrente/grondrente genoemd en is wel fiscaal aftrekbaar.

Start verkoop

De verkoop van Bloecwere fase 1 is reeds geweest en de woningen zijn allemaal toegewezen aan de kandidaten. Voor de actuele status van de woningen kun je kijken in de woningzoeker. Bloecwere fase 2 gaat 28 juni om 12:00 in verkoop, schrijf je in om op de hoogte te blijven.

Hoe graag wij deze bijeenkomst ook voor jullie willen organiseren en jullie vragen fysiek willen beantwoorden, is dit door Covid-19 niet mogelijk. Alle vragen kunnen digitaal worden ingezonden waarna het verkoopteam jullie vragen zal beantwoorden.

Je kunt je voor één of meerdere woningen inschrijven via de projectwebsite. Je vindt het aanbod hier (link naar de tabblad aanbod). Als je één of meerdere woningen interesse hebt vul je het interesseformulier in. De toewijzing vindt plaats op basis van de interesse en financiële haalbaarheid van de kandidaat.

Het kan zomaar gebeuren dat zich straks meer belangstellenden melden dan dat er bouwnummers te koop zijn. Wij proberen zoveel mogelijk kandidaten het bouwnummer van hun hoogste voorkeur toe te wijzen en streven daarbij naar een zo optimaal mogelijke bezetting van de bouwnummers. Is er één kandidaat voor één bouwnummer, dan wordt het bouwnummer aan die persoon toegewezen. Als er voor een bepaald bouwnummer meerdere kandidaten hun voorkeur hebben aangegeven, vindt de toewijzing plaats aan de meest concrete kandidaten. Dat betekent dat toetsen op financiële haalbaarheid en zoveel mogelijk personen toewijzing op basis van hun eerste voorkeur. Als er ná inventarisatie nog steeds gelijkwaardige kandidaten voor één woning zijn dan zal toewijzing plaats vinden door de verkoper. Wij adviseren je om zoveel mogelijk bouwnummers in te vullen, om je kans op een woning te vergroten. Er wordt overigens niet gekeken naar de datum of het tijdstip waarop je het digitale inschrijfformulier hebt geüpload tijdens de inschrijfperiode.

De verkoopprijzen zijn bij start verkoop vastgesteld. Er vindt geen biedingsprocedure plaats bij de toewijzing.

Vrij Op Naam betekent dat je koopt inclusief belasting (21% BTW) en inclusief bijkomende kosten zoals:

 • Bouw- en grondkosten
 • Alle woningen zijn voorzien van een badkamer en toilet met tegels & sanitair
 • Kosten van architect en overige adviseurs
 • Toezichtkosten tijdens de bouw
 • Eenmalige aansluitkosten --nutsvoorzieningen: elektra, water en riolering
 • Notaris- en kadasterkosten voor de aankoop van uw woning
 • Makelaarscourtage
 • Omzetbelasting (21% BTW). Eventuele wettelijk bepaalde verhogingen van het BTW tarief worden doorberekend

Kosten Certificaat Woningborg

Kosten die niet in de V.O.N. zitten zijn o.a.:

 • Kosten voor eventueel meerwerk
 • Advies- en bemiddelingskosten voor hypothecaire lening
 • Abonnee- en aansluitkosten voor telefoon, cai en nutsvoorzieningen
 • Notaris- en kadasterkosten voor je hypotheek
 • Renteverlies tijdens de bouw

Ja, minimaal 12 van de 14 rijwoningen en 13 van de 16 twee-onder-één-kapwoningen moeten in de eerste fase verkocht te zijn voordat de bouw kan beginnen. Bovendien zal er onder andere bepaald zijn dat er een onherroepelijke omgevingsvergunning (bouwvergunning) verleend moet zijn. Fase 2 volgt in het bouwproces van fase 1.

Na het ondertekenen en ontvangen van de koop- en aannemingsovereenkomst door beide partijen heeft u een bedenktijd van één kalenderweek.

De verkoop zal online plaats vinden. Vanaf de start van de verkoop is alle verkoopdocumentatie als download beschikbaar op de website. Denk hierbij aan de brochure, de definitieve VON prijslijst, de technische omschrijving en de optielijst. schrijf je in om op de hoogte te blijven van de start verkoop.

Bouwproces

Met de bouw wordt gestart circa drie maanden nadat alle opschortende voorwaarden zijn voldaan zoals die genoemd zijn in de (koop-/)aannemingsovereenkomst.

Overig

Voor het plan Bloecwere hebben wij gekozen voor drie verschillende installaties. In fase 1 worden de twee-onder-één-kapwoningen en de vrijstaande woning voorzien van een water-waterwarmtepomp. De rijwoningen zijn voorzien van lucht-waterwarmtepompen. In basis worden beide installaties in de lease afgenomen. De koper krijgt een optie tot koop van de installatie. De beneden-bovenwoningen worden voorzien van een ventilatie-warmtepomp welke inbegrepen is bij de verkoopprijs.

De kopers en bezoekers van rijwoningen kunnen parkeren in het openbare gebied. De twee-onder-één- kapwoningen en vrijstaande woning zijn voorzien van twee parkeermogelijkheden op eigen terrein, tevens kunnen de bezoekers parkeren in de openbare ruimte.

In het plangebied worden de elektrische laadpaal parkeerplaatsen niet meegenomen. Wel wordt het elektriciteitsnet berekend op een elektrisch voertuig voor elke twee-onder-één-kapwoning en vrijstaande woning.

De woningen worden gebouwd volgens met een lagere EPC-normering gebouwd dan in het bouwbesluit is vereist. De EPC bedraagt in dit plangebied 0,2.

In het gebied zijn veel voorzieningen aanwezig waaronder het multifunctionele buurtcentrum “De Kreek” met o.a. kinderopvang en basisscholen. Tevens is hier een ruim sportcomplex aanwezig. De wijk Bangert en Oosterpolder heeft inmiddels een eigen centrum met een supermarkt en enkele winkels.

Het is uiteraard niet mogelijk om het nog niet gebouwde huis te bezichtigen. Zodra de bouw is gestart neemt de projectleider contact met je op om tussentijds de voortgang van de bouw van jouw woning te komen bekijken tijdens zo genaamde vast gestelde kijkdagen.

De prijzen voor de meerwerkopties zijn voor fase 1 bekend en zijn te vinden in het programma HomeDNA. Via downloads (in je eigen accountomgeving) vind je een document waarin uitgelegd wordt hoe je de meerwerkopties in kunt zien. Zodra je een woning hebt gekocht krijg je een eigen account. Je komt hiermee in jouw eigen omgeving en treft hier jouw eigen meer- en minderwerkkeuzes betreffende jouw woning. de meerwerkprijzen van fase 2 volgen na start verkoop

Ja, dat kan. Wel wordt dan een gelimiteerde garantie afgesproken over de vervallen onderdelen. Deze wens kan in het persoonlijke gesprek met de kopers begeleider worden doorgenomen. In het gesprek kan dan goed worden toegelicht welke garanties vervallen en wat de consequenties (risico’s) zijn. Hiermee kan dan, in eigen beheer en onder eigen verantwoordelijkheid ná oplevering invulling worden gegeven aan de persoonlijke wensen. Tijdens de bouwwerkzaamheden van de woning zijn werkzaamheden door derden (niet onder contract / verantwoording van de aannemer) niet mogelijk.